suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Att bli medlem i EURES-nätverket

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Alla företag och organisationer inom tredje sektorn kan bli medlem eller samarbetspartner i Eures-nätverket. Medlemmarna i nätverket godkänns av arbets- och näringsministeriet utifrån ansökan.

Eures är en rekryterings- och arbetsförmedlingstjänst i EU- och EES-länderna, vars syfte är att öka arbetskraftens rörlighet och tillgången på yrkeskunnig arbetskraft. Medlem och samarbetspartner i Eures-nätverket kan bli alla företag och organisationer inom tredje sektorn, som ansöker och godkänns till Eures-nätverket.

Eures-nätverkets medlemmar och samarbetspartner kan tillhandahålla tjänster för arbetssökande, till exempel information om livs- och arbetsförhållanden i ett destinationsland eller hjälp med att hitta lämpliga arbetsplatser och göra en arbetsansökan. Tjänster för arbetsgivare kan omfatta bland annat information och rådgivning gällande rekrytering från andra EU- eller EES-länder, hjälp med att hitta internationella experter samt övriga tjänster såsom utbildning och hjälp med att bosätta sig.

Gör så här

Du kan ansöka om att bli aktör inom EURES-nätverket genom att fylla i blanketten som du hittar i anslutning till tjänstebeskrivningen. Lämna in en ifylld blankett till arbets- och näringsministeriet. Ansökan kan inlämnas löpande och avgiftsfritt. Handläggningstiden är i genomsnitt 2 veckor.

För vem och på vilka villkor

Den som blir medlem eller samarbetspartner i nätverket ska ha ett fast driftställe i Finland i enlighet med 13 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerArbets- och näringsbyrån
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska, tyska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 29.12.2020