suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Anmälan för att bilda en personalfond

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En personalfond är en fond bildad av personalen dit arbetsgivaren betalar resultat- och vinstpremier. Fondens bildande ska anmälas till samarbetsombudsmannen. Även t.ex. byte av en styrelseledamot eller ändring av stadgarna ska anmälas. En anmälan ska också göras när fonden upplöses.

Personalfonden får rättshandlingsförmåga när den registreras. Det finns ingen noggrann utsatt tid för anmälan i lagstiftningen.

Fondens styrelse ansvarar för anmälningar angående personalfonden. För upplösningsanmälan ansvarar också utredningsmannen, om sådan är utsedd.

Gör så här

Anmälningar angående personalfondsärenden görs via en personalfondsapplikation. Även nödvändiga dokument skickas via applikationen.

Man kan be om inloggningskoder till applikationen från yhteistoiminta-asiamies(at)tem.fi genom att meddela namn och personbeteckning samt fonden eller de fonder man vill ha användningsrätt till.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSamarbetsombudsmannens byrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 7.1.2021