suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Branschtjänsten

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Branschtjänsten samlar, analyserar och förmedlar information om affärslivets verksamhetsbetingelser till grund för företagens och aktörernas beslut. Målet för branschtjänstens verksamhet är att stöda företagens framgång, tillväxt och internationalisering.

Branschtjänstens informationstjänst omfattar följande rapporter och översikter:

  • Branschrapporter (på finska, med referat på svenska)
  • Brans ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Material kommer att vara tillgängligt från och med år 2015.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsministeriet

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsministeriet
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 9.8.2022