suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik

  • Webbsida

Med stora demonstrationsprojekt avses sådana energistödsprojekt vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås.

Enligt dem kan följande kategorier av projekt få stöd:

  1. förnybara biodrivmedel för trafiken
  2. värmeproduktion som inte är baserad på brä ...
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 1.2.2022