suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Befolkningsförbundet rf

Organisation

Alternativt namn Väestölittto

Befolkningsförbundet är en organisation vars uppdrag är att stärka välfärd och mänsklig samhörighet. Vi vill vara en pålitlig, lättillgänglig, rättvis, aktiv och fördomsfri aktör. Vi värdesätter mångfald och jämlikhet och verkar för att främja de mänskliga rättigheterna. Vårt arbete bygger på våra värderingar, forskning och erfarenheten från vårt kundarbete.

Organisationen är grundad 1941. Vi har på många sätt varit med om att bygga upp det finländska välfärdssamhället och fördomsfritt söka nya lösningar på aktuella problem. Vi verkar för att stärka barnens, de ungas och familjernas välfärd, att uppnå en hållbar befolkningsutveckling och att främja de sexuella rättigheterna både i Finland och globalt.

Befolkningsförbundet erbjuder kostnadsfritt stöd anonymt och nationellt per telefon och via webben för tonåringar, unga vuxna, par, småbarnsföräldrar, mor- och farföräldrar samt för personer som flyttat till Finland från utlandet. Tjänsterna och det informativa innehållet för medborgare hittar du på Hyvä kysymys-webbtjänsten.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler