suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Brottsofferjouren - RIKU

Brottsofferjouren (RIKU) förbättrar brottsoffrens, anhörigas eller vittnens ställning genom att producera stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel.

RIKUs tjänster finns tillgängliga på 31 servicepunkter runt om i landet – ansikte mot ansikte, per telefon och på nätet. Tjänsterna är kostnadsfria och man kan även kontakta RIKU anonymt. Stödtjänsterna baserar sig på professionellt handledd frivilligverksamhet. RIKU fungerar i Finland som producent av allmänna brottsoffer-tjänster i enlighet med EU:s offerdirektiv. Tjänsterna finansieras huvudsakligen av staten.

Kontaktuppgifter

Webbsida
Brottsofferjouren - RIKU
www.riku.fi/se/hem