suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO

Alternativt namn KOKO-kassan

KOKO-kassan är Finlands näst största arbetslöshetskassa. Vi erbjuder högutbildade säkerhet, stöd och framtidstro.

Vi betalar lagstadgad inkomstrelaterad dagpenning till våra medlemmar under arbetslöshet eller permittering, alterneringsersättning under alterneringsledighet och rörlighetsunderstöd.

Till KOKO-kassan hör ca 230 000 högutbildade högre tjänstemän eller löntagare i motsvarande position. Kassan har försäkrade medlemmar via 15 olika fackorganisationer.

Vår målsättning är att sköta vårt uppdrag så bra att våra medlemmar inte får ekonomiska svårigheter då arbetet tar slut. Det här innebär att betala ut förmånerna utan dröjsmål och på rätt sätt.

Tidigare kände du oss som IAET-kassan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Banvaktsgatan 2

00520 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0116562-4

Telefon
+358 0947637600 
(lna/msa)