suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Omställningspenning

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Omställningsskyddet är avsett för att främja sysselsättningen för personer som har fyllt 55 år.

De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och förlängd sysselsättningsledighet:

 • Omställningspenningen motsvarar en månadslön.
 • Omställningsutbildningen pågår i högst 6 månader och värdet motsvarar högst 2 månadslöner.
 • Sysselsättningsledigheten är fem da ...

Gör så här

 1. Anmäl dig hos TE-byrån inom 60 dagar från det att du fått meddelande om uppsägning.
 2. Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningsskydd hos din egen arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos FPA.

Du kan ansöka om omställningspenning redan innan anställningsförhållandet upphör. Ansökan om omställningspenning ska dock göras inom tre månader från det att anställningsförhållandet har upphört.

Omställningsskyddet är lika stort oavsett om förmånen betalas ut av arbetslöshetskassan eller FPA.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

För att omfattas av omställningsskyddet krävs att du har:

 • sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker (upphörande av anställning för viss tid uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller senare.
 • fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • inom 60 dagar efter uppsägningen anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån.

Tidpunkten för uppsägningen avser den dag då meddelande om uppsägning överlämnats. Om uppsägningstiden är lång ska arbetstagaren anmäla sig på TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

YTK Arbetslöshetskassan, Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Super arbetslöshetskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Aaria, Palvelualojen Työttömyyskassa

Andra ansvariga organisationer

Avoin työttömyyskassa A-kassa, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap, YTK Arbetslöshetskassan, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Aaria, Palvelualojen Työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro, Super arbetslöshetskassa

Ansvarig för tjänsten

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Ansvarig för texten: Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Uppdaterad: 18.8.2023