suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Alterneringsersättning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvariga organisationer: Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Allmänna arbetslöshetskassan YTK, Transportbranschens Arbetslöshetskassa
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som arbetar heltid tar ut alterneringsledighet enligt ett avtal med arbetsgivaren och där arbetsgivaren för denna tid anställer en person som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Under perioden av alterneringsledighet betalas alterneringsersättning. Beloppet för alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning du skulle ha rätt till om du är arbetslös.

Arbetslöshetskassan betalar alterneringsersättning till sina medlemmar.


Gör så här

Ansök om alterneringsersättning hos den egna arbetslöshetskassan när ledigheten har börjat. Till ansökan ska du bifoga åtminstone en kopia på alterneringsavtalet och ett löneintyg. Du kan skriva ut ansökningsblanketten i www.tyj.fi/blanketter.

Arbetsgivaren ska lämna ett alterneringsavtal med arbetstagaren och en tillförlitlig utredning (t.ex. anställningsavtal) om anställningen av en arbetslös person under ledigheten till arbets- och näringsbyrån innan alterneringsledigheten inleds. Den som blir alterneringsledig ska till arbets- och näringsbyrån lämna en separat redogörelse över oavlönad frånvaro från arbetet under de 13 månaderna som föregår ledigheten (t.ex. löneintyg för 13 månader eller annan motsvarande utredning från arbetsgivaren).

För alterneringsersättning tillämpas ingen självrisktid. Inga fortsatta ansökningar behöver lämnas efter den första ansökningen såsom för inkomstrelaterad dagpenning, men alla förändringar som inverkar på alterneringsersättningen ska omedelbart meddelas till kassan (t.ex. arbete).


För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för alterneringsledighet är

  • att du har arbetat heltid (över 75 procent av branschens maximala arbetstid)
  • att du har ingått avtal med arbetsgivaren om alterneringsledighet
  • att arbetsgivaren anställer för alterneringsledighetsperioden en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som uppfyller de krav som lagen ställer på alterneringsvikarien
  • att din anställning hos samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar och
  • att du innan alterneringsledigheten inleds har en arbetshistoria på minst 20 år.

Det finns en övre åldersgräns för den som vill bli alterneringsledig. Man kan inte längre bli alterneringsledig senare än den kalendermånad då det är 3 år kvar till pensionsåldern. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Sammanlagt får högst 30 dagars oavlönad frånvaro ingå i arbetsvillkoret på 13 månader. Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycka jämställs med denna anställningstid.

Om du har haft alterneringsledighet tidigare krävs fem års arbetshistoria mellan två ledigheter.

Kontakta din egen arbetslöshetskassa om du är osäker på om du uppfyller villkoren för arbetshistoria. Du får information från arbets- och näringsbyrån om andra förutsättningar för alterneringsledighet.


Bakgrundsinformation och lagstiftning


Servicen tillhandahålls av: 
Allmänna arbetslöshetskassan YTKTransportbranschens Arbetslöshetskassa