suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Rörlighetsunderstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader under arbetslöshet. Ifall du tar emot ett heltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger tre timmar eller ett deltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger två timmar bör du kontrollera rätten till rörlighetsunderstöd från din egen arbetslöshetskassa.

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen och det betalas för högst fem dagar i veckan. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för arbetsdagar. Rörlighetsunderstödet betalas med förhöjning om du har barn eller om din arbetsplats är belägen på över 200 kilometers avstånd från din föregående bostadsort.

Per månad uppgår rörlighetsunderstödets belopp vid heltidsarbete utan förhöjningsdelar till cirka 700 euro. Beroende på arbetets varaktighet betalas rörlighetsunderstöd för högst två månader.

Gör så här

Ansök om rörlighetsunderstöd hos din arbetslöshetskassa. Du kan ansöka om stödet även om du inte ännu har alla bilagor till ansökan, till exempel anställningsavtalet. Bilagor som saknas kan du lämna in till kassan senare.

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom 3 månader från inledningen av arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen.

Ansök om rörlighetsunderstödet från FPA om du har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA innan du har påbörjat arbetet.

För vem och på vilka villkor

Betalning av stödet förutsätter, att

  • din arbetsresa tur och retur eller din resa i anslutning till utbildningen när arbetet eller utbildningen börjar (eller du flyttar efter arbetet när arbetet avtalas) tar över tre timmar per dag vid heltidsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • du har rätt till arbetslöshetsförmån just före inledningen av arbetet eller utbildningen
  • ditt arbete pågår i minst två månader

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om utkomstskydd för arbetslösa

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransportbranschens Arbetslöshetskassa, Palvelualojen Työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan Aaria, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Allmänna arbetslöshetskassan YTK, Opettajien Työttömyyskassa, Lääkärien Työttömyyskassa, Työttömyyskassa Finka, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK, Teollisuuden työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro, Lakimiesten työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia
Andra ansvariga organisationerPalvelualojen Työttömyyskassa, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK, Lääkärien Työttömyyskassa, Transportbranschens Arbetslöshetskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Opettajien Työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Työttömyyskassa Finka, Teollisuuden työttömyyskassa, Lakimiesten työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia, Arbetslöshetskassan Aaria, Työttömyyskassa Pro, Allmänna arbetslöshetskassan YTK
Ansvarig för tjänstenArbetslöshetskassornas Samorganisation
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Uppdaterad: 1.3.2021