suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Rörlighetsunderstöd

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvariga organisationer: Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Allmänna arbetslöshetskassan YTK, Transportbranschens Arbetslöshetskassa
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader under arbetslöshet. Ifall du tar emot ett heltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger tre timmar eller ett deltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger två timmar bör du kontrollera rätten till rörlighetsunderstöd från din egen arbetslöshetskassa.

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen och det betalas för högst fem dagar i veckan. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för arbetsdagar. Rörlighetsunderstödet betalas med förhöjning om du har barn eller om din arbetsplats är belägen på över 200 kilometers avstånd från din föregående bostadsort.

Per månad uppgår rörlighetsunderstödets belopp vid heltidsarbete utan förhöjningsdelar till cirka 700 euro. Beroende på arbetets varaktighet betalas rörlighetsunderstöd för högst två månader.


Gör så här

Ansök om rörlighetsunderstöd hos din arbetslöshetskassa. Du kan ansöka om stödet även om du inte ännu har alla bilagor till ansökan, till exempel anställningsavtalet. Bilagor som saknas kan du lämna in till kassan senare.

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom 3 månader från inledningen av arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen.

Ansök om rörlighetsunderstödet från FPA om du har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA innan du har påbörjat arbetet.


För vem och på vilka villkor

Betalning av stödet förutsätter, att

  • din arbetsresa tur och retur eller din resa i anslutning till utbildningen när arbetet eller utbildningen börjar (eller du flyttar efter arbetet när arbetet avtalas) tar över tre timmar per dag vid heltidsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • du har rätt till arbetslöshetsförmån just före inledningen av arbetet eller utbildningen
  • ditt arbete pågår i minst två månader

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om utkomstskydd för arbetslösa


Servicen tillhandahålls av: 
Allmänna arbetslöshetskassan YTKTransportbranschens Arbetslöshetskassa