suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rörlighetsunderstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader under arbetslöshet. Ifall du tar emot ett heltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger tre timmar eller ett deltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger två timmar bör du kontrollera rätten till rörlighetsunderstöd från din egen arbetslöshetskassa.

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen och det betalas ...

Gör så här

Ansök om rörlighetsunderstöd hos din arbetslöshetskassa. Du kan ansöka om stödet även om du inte ännu har alla bilagor till ansökan, till exempel anställningsavtalet. Bilagor som saknas kan du lämna in till kassan senare.

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom 3 månader från inledningen av arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen.

Ansök om rörlighetsunderstödet från FPA om du har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA innan du har påbörjat arbetet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Betalning av stödet förutsätter, att

  • din arbetsresa tur och retur eller din resa i anslutning till utbildningen när arbetet eller utbildningen börjar (eller du flyttar efter arbetet när arbetet avtalas) tar över tre timmar per dag vid heltidsarbete och över två timmar per dag vid deltidsarbete
  • du har rätt till arbetslöshetsförmån just före inledningen av arbetet eller utbildningen
  • ditt arbete pågår i minst två månader

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Palvelualojen Työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Super arbetslöshetskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap, YTK Arbetslöshetskassan, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Aaria, Työttömyyskassa Pro

Andra ansvariga organisationer

Palvelualojen Työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Super arbetslöshetskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Arbetslöhetskassan för undervisning och vetenskap, YTK Arbetslöshetskassan, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Aaria

Ansvarig för tjänsten

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Ansvarig för texten: Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Uppdaterad: 18.8.2023