suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagets ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltningen är en central del av ett företags verksamhet. Dess uppgift är att se till att företagets pengar räcker till samt producera information om ekonomin för beslutsfattande. 

Alla företag är bokföringsskyldiga. Inför i bokföringen alla inkomster och utgifter som gäller din företagsverksamhet och gör upp bokslutet utifrån bokföringen. Vid revisionen granskar en revisor företagets bokföring, bokslut och administration. Ditt företag kan även lägga ut bokföringen och övriga ekonomiförvaltningsuppgifter till en bokföringsbyrå.

Bokslut och revision

Bokslutet redogör för företagets resultat och ekonomiska ställning. Revision innebär bokföringen för räkenskapsperioden, bokslutet och förvaltningen.

Bokföring och ekonomiförvaltning

Alla företag är bokföringsskyldiga. Du kan lägga ut bokföringen på en bokföringsbyrå.

Budgetering

Budgeten, det vill säga företagets finansiella verksamhetsplan, hjälper till att kartlägga finansieringens tillräcklighet under budgetperioden.

Fakturering och betalning

Om du erbjuder flera olika betalningssätt, passar de så många kunder som möjligt. Villkor för betalning ska avtalas noggrant.