suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bokföring och ekonomiförvaltning

Bokföring är att registrera inkomster och utgifter som hör ihop med företagsverksamheten. Bokföringen visar företagets resultat samt tillgångar och skulder.

Du kan helt eller delvis lägga ut ditt företags bokföring till en bokföringsbyrå. Bokföringsbyrån kan ta hand om bokföringen och bokslutet men även bland annat löneräkningen, fakturahanteringen och myndighetsanmälningarna.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ordnande av bokföring

I företagets bokföring införs alla företagsverksamhetens utgifter och inkomster. Du kan lägga ut bokföringen till en bokförare eller en bokföringsbyrå

Lägga ut ekonomiadministrationen

Du kan helt eller delvis lägga ut bokföringen till en bokföringsbyrå.