suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Budgetering

Ställ upp ekonomiska mål för ditt företag genom att göra upp en budget bestående av del- och huvudbudgetar. Den fungerar också som företagets verksamhetsplan i pengar. Följ upp budgetutfallet och reagera på problemsituationer. Följ också aktivt företagets likviditet, lönsamhet och soliditet genom att använda olika mätare och nyckeltal.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Budgeteringssätten

Budgeten hjälper dig att förstå vart ditt företag går pengar och hur pengarna räcker till. Välj den budgeteringsmetod som är bäst för ditt för företag

Budgeteringsprocessen

I budgeteringsprocessen analyserar du den föregående perioden och förutser den nya. Gör upp del- och huvudbudgetar.

Ekonomins grundläggande kalkyler och uppföljning

Ekonomins kalkyler är resultatkalkylen, balansräkningen och kassaflödeskalkylen. Följ företagets situation med lämpliga mätare och nyckeltal.