suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ekonomins grundläggande kalkyler och uppföljning

Ekonomins grundläggande kalkyler är resultatkalkylen, balansräkningen och kassaflödeskalkylen. Resultatkalkylen visar företagets resultat, balansräkningen visar egendomssituationen och kassaflödeskalkylen avslöjar om det finns tillräckligt med pengar för betalningarna. Du kan följa upp företagets betalningsberedskap, lönsamhet och solvens genom att använda olika mätare och nyckeltal.


Uppdaterad: 7.7.2020