suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bokslut och revision

Bokslutet är en kalkyl som görs upp i slutet av varje räkenskapsperiod som beskriver ditt företags resultat och ekonomiska ställning. Det baserar sig på företagets bokföring under räkenskapsperioden. Företag i olika storlekar har olika bokslutsbestämmelser.

Revisionen innebär att ditt företags bokföring, bokslut, övriga dokument och förvaltning granskas separat för varje räkenskapsperiod. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Bokslut

Företagets storlek, bolagsform och bransch påverkar om bokslutet är obligatoriskt och vilka uppgifter som ska ingå. Bokslutsuppgifterna är offentliga.

Revision

Vid revisionen granskar en revisor ditt företags bokföring, bokslut och förvaltning. Revisionen är obligatorisk för större företag.