suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bokslut

Bokslutet visar företagets resultat och ekonomiska situation. Ditt företags storlek, bolagsform och bransch påverkar om bokslutet är obligatoriskt eller ej. I bokslutet ingår åtminstone resultatkalkylen, balansräkningen, noter samt en bokförings- och materialförteckning. De bokslutsuppgifter som hamnar i handelsregistret r offentliga.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 12.9.2019