suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fakturering och betalning

Välj betalningssätten enligt företagets produkter. Valet påverkas även av om företaget betjänar kunder i en fysisk butik eller på webben. Ta även reda på hurdana betalningssätt dina kunder är vana vid att använda.

Du kan antingen själv ta hand om företagets fakturering eller låta bokföraren eller bokföringsbyrån ta hand om saken. Skicka fakturorna till företagets bokföring och bevara dem i minst sex år.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Betalningssätt och -villkor

Välj företagets betalningssätt enligt företagets typ och produkter samt enligt kundernas vanor.

Fakturering

Du kan skicka nät-, pappers- eller elektroniska fakturor till dina kunder.