suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Budgeteringsprocessen

Budgeteringsprocessen kan delas in i planering, uppgörande och uppföljning. Analysera till en början de realiserade kostnaderna för föregående budgetperiod och förutspå den kommande periodens händelser. Ställ upp ekonomiska mål för företaget. Upprätta del- och huvudbudgetar. Följ regelbundet upp budgetutfallet och reagera omedelbart på problem.


Uppdaterad: 24.6.2020