suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kompetensutveckling

Håll ditt eget och personalens kunnande uppdaterat. Utveckla din företagarkompetens och din yrkeskunskap inom olika delområden genom att delta i kurser och träning. Du kan också dra nytta av läroavtalsutbildning och avlägga en företagarexamen som en del av din företagsverksamhet.

När du erbjuder personalen utbildningsmöjligheter stärker du samtidigt ditt företags konkurrenskraft och motiverar de anställda. Läs mera på sidan Personalens kompetens.

Kompetens i affärsverksamhet

I din företagsverksamhet behöver du förutom praktiskt kunnande även företagarkompetens.