suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kvalitetskontroll

Syftet med kvalitetskontroll är att hålla kunderna nöjda, kunna bedriva en lönsam affärsverksamhet samt bibehålla och öka konkurrenskraften. Du kan effektivera kvalitetsutvecklingen i ditt företag med hjälp av ett kvalitetskontrollsystem. Följ upp kundnöjdheten regelbundet. Då kan du styra företagets utveckling i rätt riktning och förbättra resultatet.

Kvalitetssäkring och utveckling

Med kvalitet avses alla drag eller egenskaper som en produkt har och som gör att produkten uppfyller kundens behov och infriar kundens förväntningar.