suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföringens uppgift är bland annat att öka försäljningen och utveckla företagets varumärke. Ett systematiskt försäljningsarbete säkerställer att handeln lyckas. Utveckla dina produkter så att de är konkurrenskraftiga och marknadsför dem på det sätt som produktens livscykelfas kräver. Säkerställ produkternas tillgänglighet med hjälp av bra logistik och rätt distributionskanaler.

Försäljning

Organiseringen av försäljningen innebär att du säkerställer du tillgången till resurserna och utarbetar exakta uppgifter och anvisningar.

Marknadsföring och reklam

Reklam är en viktig del av ditt företags marknadsföring. Som företagare ska du följa de lagar och förfaranden som gäller marknadsföring.