suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Marknadsföring och reklam

Reklam är en viktig del av ditt företags marknadsföring. Som företagare ska du följa de lagar och förfaranden som gäller marknadsföring. Hanteringen av kundrelationer blir enklare om ditt företag samlar in och studerar data om sina kunder och kundgrupper. Företag sköter ofta sin marknadsföring på egen bekostnad utan extern finansiering.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Begränsningar i fråga om marknadsföring och reklam

Reklam regleras bland annat av konsumentskyddslagen, lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet och konkurrenslagstiftningen.

Stöd för marknadsföring

Ta reda på om det i ditt fall är möjligt att få offentlig eller privat finansiering för ditt företags marknadsföringsutgifter.

Kundrelationer och hur man hanterar dem

Följ EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser när du samlar in och behandlar personuppgifter.