suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledning

Du kan främja ditt företags affärsverksamhet och utveckling genom bra ledning och chefsarbete. Välj den lämpligaste ledningsmodellen för företaget utifrån företagets situation, livscykelfas och bransch. Även de ledande personernas roller är centrala i utvecklingen av affärsverksamheten. Försäkra dig om att rollerna är tydliga.

Ledning

Ledning kan indelas i långsiktig strategisk ledning och daglig verksamhetsfokuserad operativ ledning.