suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledning

Strategisk ledning är planering av ditt företags verksamhet på lång sikt och på ett omfattande sätt, medan operativ ledning fokuserar på företagets dagliga verksamhet.  Tydliga roller för de ledande personerna är centralt i utvecklingen av affärsverksamheten. Välj en lämplig ledningsmodell utifrån ditt företags situation eller livscykelfas.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ledning av affärsverksamheten

Ägarna, styrelsen och verkställande direktören har alla egna ansvarsområden i företagets verksamhet.

Ledningsmodeller

Ledningsmodeller är till exempel kvalitets-, personal-, mål- och processledning.