suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försäljning

Utöver det egentliga säljarbetet omfattar försäljningen även andra delområden. Till exempel prissättningen inverkar på ditt företags lönsamhet och konkurrenskraft. Organiseringen av försäljningen innebär att du säkerställer du tillgången till resurserna och utarbetar exakta uppgifter och anvisningar. Beakta också begränsningarna med anknytning till försäljningen.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Organisering och begränsning av försäljningen

En god organisering av försäljningen gör företagets handel effektivare. Beakta begränsningarna med anknytning till försäljningen.

Distributionskanaler och återförsäljare

Välj de mest lämpliga distributionskanalerna för ditt produkter. Du kan använda återförsäljare och handelsrepresentanter för att främja försäljningen.

Nätbutik som försäljningskanal

En nätbutik är idag en viktig försäljningskanal för många företag. Följ de allmänna bestämmelserna om distanshandel i ditt företags nätbutik.

Offentlig upphandling

Det är bra för ditt företag att aktivt följa med den offentliga förvaltningens konkurrensutsättningar och delta i marknadskartläggningar.