suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Offentlig upphandling

Komma ihåg

  • Enligt upphandlingslagen ska den offentliga förvaltningen konkurrensutsätta upphandlingar som överskrider tröskelvärdet.
  • Följ konkurrensutsättningar aktivt och delta i marknadskartläggningar.
  • När ditt företag deltar i en konkurrensutsättning ska du följa anvisningarna noggrant när du upprättar anbudet.
  • Om du misstänker att ditt företag har behandlats fel i konkurrensutsättningen kan du lämna in rättelseyrkande, besvär och begäran om att åtgärder ska vidtas.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Du hittar mer information på upphandling.fi webplats.


Uppdaterad: 15.3.2021