suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Offentlig upphandling

Komma ihåg

  • Enligt upphandlingslagen ska den offentliga förvaltningen konkurrensutsätta upphandlingar som överskrider tröskelvärdet.
  • Följ konkurrensutsättningar aktivt och delta i marknadskartläggningar.
  • När ditt företag deltar i en konkurrensutsättning ska du följa anvisningarna noggrant när du upprättar anbudet.
  • Om du misstänker att ditt företag har behandlats fel i konkurrensutsättningen kan du lämna in rättelseyrkande, besvär och begäran om att åtgärder ska vidtas.Uppdaterad: 29.1.2024