suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Offentlig upphandling

Enligt upphandlingslagen ska den offentliga förvaltningen konkurrensutsätta upphandlingar som överskrider tröskelvärdet. Följ konkurrensutsättningar aktivt och delta i marknadskartläggningar. När ditt företag deltar i en konkurrensutsättning ska du följa anvisningarna noggrant när du upprättar anbudet. Om du misstänker att ditt företag har behandlats fel i konkurrensutsättningen kan du lämna in rättelseyrkande, besvär och begäran om att åtgärder ska vidtas.


Uppdaterad: 24.4.2020