suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Produktkvalitet

Med kvalitet avses alla drag eller egenskaper som en produkt har och som gör att produkten uppfyller kundens behov och infriar kundens förväntningar. När din produkt är av hög kvalitet är dina kunder nöjda och dina kundrelationer består långa tider. Syftet med kvalitetsledningssystemet är att skapa praxis för ditt företag som hjälper dig att uppfylla dina kunders krav beträffande kvalitet.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Kundnöjdhet och kvalitet

Produktens kvalitet och pris samt god kundbetjäning är nyckelfaktorer för kundnöjdheten. Följ upp kundnöjdheten regelbundet.

Kvalitetsledningssystem

Med ett kvalitetsledningssystem kan du styra ditt företags utveckling beträffande kvalitet och effektivera företagets användning av resurser.