suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kvalitetsledningssystem

Med ett kvalitetsledningssystem kan du styra ditt företags utveckling beträffande kvalitet och effektivera företagets användning av resurser. Du kan använda de internationella standarderna i ISO 9000-serien som referensram. Alla slags företag i alla storlekar kan använda kvalitetsledningssystem, oberoende av bransch. Dokumentera systemet så att det motsvarar ditt företags behov.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 16.10.2018