suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personalens kompetens

Personalens kompetensutveckling ska vara fortlöpande, ske vid sidan av arbetet och stödja affärsverksamheten. Företaget kan ordna den själv eller stödja utbildningar som de anställda går på eget initiativ. Genom att utbilda de anställda stärker du företagets konkurrenskraft och motiverar din personal.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Anställdas kompetensutveckling

Vuxenutbildning ger dina anställda möjlighet att öka sin kompetens, avlägga en examen eller skaffa en särskild behörighet.

Personalutbildning

Personalutbildning är fortbildning som ordnas av ditt företag. Med hjälp av den ser du till att de anställdas kunskaper är aktuella.

Anställda på läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildningar kan du få nya anställda med exakt rätt kompetens eller utbilda befintliga anställda i helt nya arbetsuppgifter.