suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anställda på läroavtalsutbildning

Den som studerar på läroavtal ska få

  • lön
  • arbeta med de uppgifter som yrket eller examen förutsätter
  • en handledare med yrkeskompetens.

Ditt företag kan utnyttja läroavtalsutbildning om företaget behöver anställa en ny person till en viss arbetsuppgift eller vill vidareutbilda sina anställda. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 23.1.2023