suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anställning av arbetstagare

Det är bra att sätta tid på planeringen av rekryteringen. Då hittar du bästa möjliga arbetstagare för olika uppgifter i ditt företag. Arbetstagarna kan komma från Finland eller från utlandet. Innan du ingår arbetsavtal, kontrollera vilka villkor som fastställts för anställningarna i arbetslagstiftningen och kollektivavtalen.

Utnyttja även Anställningsguiden. Det är ett enkelt verktyg för dig som ska anställa arbetstagare. Med hjälp av verktyget kan du skapa en checklista över frågor du bör ta i beaktande och ta hand om när du anställer arbetstagare. Gå till Anställningsguide för arbetsgivare

Att skaffa arbetstagare

Om ditt företag har arbete för fler arbetstagare, jämför först ur flera synvinklar de olika sätten att skaffa arbetskraft.

Att anställa

När du anställer en arbetstagare ska ni ingå ett arbetsavtal där ni avtalar om anställningen.

Arbetstagare från utlandet

Särskilda lagstadgade skyldigheter förknippas med anställning av utländska arbetstagare.