suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Hur ska jag göra?

Rekrytering av arbetstagare

Hur hittar jag en arbetstagare som passar företagets behov?

I den här guiden får du information om hur du kan anställa en arbetstagare och vilka andra alternativ som finns. Du får också anvisningar om hur du förbereder dig för en arbetstagares ankomst och fullgör dina lagstadgade skyldigheter när arbetet utförs i Finland.

Svara på frågorna så får du anvisningar anpassade till företagets situation. Dina svar varken sparas eller förmedlas vidare. Du kan också hoppa över frågorna. Då ser du alla anvisningar och tjänster.