suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsgivarens skyldigheter

Som arbetsgivare har du lagstadgade skyldigheter gentemot dina anställda och myndigheterna. Ta reda på vad du ska tänka på när det kommer till att försäkra dina anställda och sköta om säkerheten på arbetsplatsen. Kom ihåg att göra olika anmälningar till myndigheterna i tid.

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren ska lämna in lönebaserade och andra anmälningar till olika myndigheter, försäkra de anställda och ta hand om arbetsgivarprestationerna.

Skyldigheter som berör arbetshälsa och arbetssäkerhet

Syftet med arbetarskyddet är en trygg, hälsosam och produktiv arbetsplats.

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.