suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Som arbetsgivare har du olika ansvarsuppgifter och skyldigheter. Du ska sköta om lönebaserade och andra anmälningar till olika myndigheter, försäkra dina anställda och ta hand om arbetsgivarprestationerna.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att registrera sig som arbetsgivare

Anmäl ditt företag till arbetsgivarregistret om du betalar lön för minst två fast anställda eller minst sex tillfälligt anställda personer.

Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar

Skaffa de lagstadgade försäkringarna för dina anställda och se till att betala dem och göra de anmälningar som behövs.

Förskottsinnehållning och sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Verkställ förskottsinnehållning på de löner företaget betalar ut och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Utstationerade anställda

Om ditt företag stationerar ut anställda utomlands eller tar emot anställda från utlandet, ska du vidta de åtgärder som behövs.