suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utstationerade anställda

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Pensionsskyddscentralens webbsidan Corona och utlandsarbete.

Med en utstationerad anställd avses en anställd från ett utländskt företag som arbetar tillfälligt i Finland, eller en anställd som ett finländskt företag stationerat utomlands. Om anställda från ditt företag åker utomlands eller om ditt företag tar emot utländska anställda, ska du ta hand om de skyldigheter, utredningar och andra åtgärder som krävs i god tid.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Pensionsskyddscentralen, Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 30.6.2020