suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

Skaffa de lagstadgade försäkringarna för dina anställda och se till att betala dem och göra de anmälningar som behövs till rätt ställen. Om du vill kan du komplettera de lagstadgade försäkringarna med frivilliga försäkringar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Olycksfallsförsäkringscentralen, Pensionsskyddscentralen, Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 20.3.2020