suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förskottsinnehållning och sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter

Verkställ förskottsinnehållning på alla de löner som ditt företag betalar ut. Betala också arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgifter på dem.

Mer information om lön och arbetsgivarprestationer


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 27.12.2021