suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Befriande av en utländsk arbetsgivare från arbetspensionsförsäkringsskyldigheten

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om en arbetstagare har sänts från utlandet till Finland för en längre tid än två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria den utländska arbetsgivaren från skyldigheten att arbetspensionsförsäkra den arbetstagaren.

Pensionsskyddscentralen kan inte bevilja befrielse, om arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet som Finland ingått med något land. Det innebär att en befrielse från försäkringsskyldigheten inte kan beviljas, om arbetstagaren har sänts till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien, Australien, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Quebec, Kina, Sydkorea eller USA.

Befrielse kan beviljas för högst fem år, räknat från det att arbetet i Finland börjar. Detta förutsätter att pensionsskydd har ordnats för arbetstagaren på annat sätt.

Om befrielse inte kan beviljas, ska den utländska arbetsgivaren försäkra arbetstagaren enligt ArPL från den tidpunkt då arbetet i Finland börjar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 22.4.2022