suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Befriande av en utländsk arbetsgivare från arbetspensionsförsäkringsskyldigheten

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om en arbetstagare har sänts från utlandet till Finland för en längre tid än två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria den utländska arbetsgivaren från skyldigheten att arbetspensionsförsäkra den arbetstagaren.

Pensionsskyddscentralen kan inte bevilja befrielse, om arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghe ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Pensionsskyddscentralen

Ansvarig för tjänsten

Pensionsskyddscentralen
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 11.10.2023