suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsgemenskapens välmående

Du som arbetsgivare ansvarar för ett bra ledarskap och ett jämlikt bemötande av de anställda. Ge personalen möjlighet till kompetensutveckling. Gör det till hela arbetsplatsens gemensamma sak att främja välbefinnandet i arbetet.  Arbetsgivaren också har skyldigheter i fråga om arbetssäkerhet och arbetshälsa.

Den pluralistiska arbetsgemenskapen

Det är arbetsgivarens uppgift är att se till att olika slags människor kan arbeta på samma arbetsplats.

Personalens kompetens

Personalens kompetensutveckling ska vara fortlöpande, ske vid sidan av arbetet och stödja affärsverksamheten.

Flexibel arbetsplats

På en bra arbetsplats är arbetet organiserat så att resurserna är smart fördelade och alla vet vad de ska göra för att uppnå målen.