suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Den pluralistiska arbetsgemenskapen

Allt fler arbetsgemenskaper består av oliktänkande anställda i olika åldrar och med olika bakgrund. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att olika slags människor kan arbeta på samma arbetsplats utan diskriminering.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Jämlikhet och icke-diskriminering på arbetsplatsen

Ditt företag bör främja jämlikhet bland de anställda och förebygga diskriminering.

Anställda i olika åldrar

Tänk på att anställda i olika åldrar och olika skeden av karriären har olika behov och kunskaper.

Familjeledigheter och familjevänlighet

Det lönar sig att komma överens om gemensamma tillvägagångssätt för familjeledigheter på arbetsplatsen.

Jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen

Ditt företag bör främja jämställdhet mellan könen och likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Mångkulturella arbetsgemenskaper

Ta hänsyn till anställda med olika bakgrund i företagets strategi och i den praktiska verksamheten.

Partiellt arbetsföra och anställda med funktionsnedsättning

En persons arbetsförmåga kan bli tillfälligt eller permanent nedsatt till exempel på grund av en sjukdom, skada eller livskris.