suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen

Ditt företag bör främja jämställdhet mellan könen och likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Beakta jämställdhet bland annat i rekryteringen, lönesättningen, arbetsförhållandena, lokalerna och kundservicen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Arbetshälsoinstitutet
Uppdaterad: 26.2.2021