suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anställda i olika åldrar

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder. Du kan förhindra åldersdiskriminering genom att ta hänsyn till de olika behoven och kunskaperna hos anställda i olika åldrar och i olika skeden av karriären.

Unga arbetstagare som är i början av sin karriär behöver oftast mer handledning. Se till att de får en ordentlig introduktion i arbetet och arbetslivet. Tänk på att unga förhåller sig annorlunda till arbetslivet. Uppmana de äldre anställda att värdesätta den nya energin och de nya kunskaperna som de yngre anställda för med sig. 

Åldrandet innebär att de fysiska och sensoriska färdigheterna förändras. Fundera på med vilka åtgärder du kan främja arbetsförmågan hos dina äldre anställda som är i slutet av sin karriär? Du kan hjälpa dina anställda att kvarstå i arbete till exempel genom olika arbetstidsarrangemang och god arbetsergonomi. 

De äldre anställda har sakkunskaper som de tillägnat sig genom arbetserfarenhet. Med åldern utvecklas många förmågor, till exempel det strategiska tänkandet. Se till att både de praktiska färdigheterna och den tysta kunskapen överförs från den äldre till den yngre generationen. Betona för de yngre att de bör värdesätta lärdomarna som kommer med erfarenhet.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Arbetshälsoinstitutet
Uppdaterad: 26.2.2021