suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Jämlikhet och icke-diskriminering på arbetsplatsen

Ditt företag bör bemöta de anställda jämlikt inom alla områden av arbetslivet. Se till att förebygga både direkt och indirekt diskriminering.


I samarbete med: Arbetshälsoinstitutet
Uppdaterad: 13.8.2021