suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förändringar i anställning

Anställningsförhållandet upphör oftast när arbetstagaren säger upp sig eller anställningsförhållandet för viss tid upphör. 

Ibland måste arbetsgivaren också överväga permitteringar eller uppsägningar. Före permitteringar eller uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker lönar det sig att bekanta sig med alternativen.

Alla situationer där anställningsförhållandet ändras är förenade med skyldigheter som arbetsgivaren ska iaktta.

Anställningsförhållandets upphörande

När en arbetstagares anställning upphör ska du följa lagen och sköta om dina förpliktelser gentemot dina anställda och olika myndigheter.

Samarbetsförhandlingar och permittering

De företag som omfattas av lagen om samarbete ska förhandla på förhand om ändringar som påverkar anställda, såsom permittering.