suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anställningsförhållandets upphörande

När en arbetstagares anställning upphör ska du följa lagen och sköta om dina förpliktelser gentemot dina anställda och olika myndigheter.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

Se innehåll relaterat till ämnet:

Orsaker till uppsägning

Anställningen kan upphöra av olika orsaker. Det ska finnas grundad anledning att säga upp anställda eller häva anställningsförhållandet.

När anställningen upphör

När en anställning upphör ska du betala din anställdas sista lön och skriva arbets- och löneintyg. Ta också hand om övriga praktiska saker.