suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skyldigheter som berör arbetshälsa och arbetssäkerhet

Syftet med arbetarskyddet är en trygg, hälsosam och produktiv arbetsplats. Arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter i fråga om arbetssäkerhet och arbetshälsa är att förebygga olycksfall på arbetsplatsen, ordna förebyggande företagshälsovård och samarbeta med personalen när det kommer till arbetarskyddet.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Säkerställande av arbetssäkerheten

Arbetssäkerheten ska skötas om systematiskt och grunda sig på lagstiftningen.

Skyldigheter som berör arbetarskydd och arbetssäkerhet

En del arbete kräver tillstånd eller anmälan till arbetarskyddsmyndigheterna. Genomförandet av arbetarskyddet övervakas också.

Lagstadgad företagshälsovård

Ditt företag ska ordna lagstadgad, förebyggande företagshälsovård för sina anställda.