suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säkerställande av arbetssäkerheten

För att det ska vara säkert att arbeta i ditt företag måste arbetssäkerheten skötas om systematiskt och vara grundad på god praxis. I bedömningen ska du beakta farorna med de arbeten som utförs i ditt företag och andra risker som övrig verksamhet i arbetsmiljön medför.

Mer information om säkerhet i arbetsmiljö hittar du på Arbetshälsoinstitutets webbsidor.Öppnas i ett nytt fönster.

Instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi – hyvatyo.ttl.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Arbetshälsoinstitutet, Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 7.2.2022