suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Pensionsförsäkring - försummelseavgift

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbetspensionsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Pensionsskyddscentralen PSC och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA kontrollerar att försäkringsskyldigheten iakttas. Om arbetsgivaren eller företagaren inte tecknar en arbetspensionsförsäkring inom utsatt tid kan pensionsanstalten föreslå påförande av en försummelseavgift till Statskontoret.

Gör så här

  1. Pensionsanstalten gör ett förslag om påförande av försummelseavgift till Statskontoret efter att pensionsanstalten, PSC eller LPA har fattat ett försäkringsbeslut.
  2. Statskontoret skickar ett hörandebrev till arbetsgivaren eller företagaren.
  3. Statskontoret fattar beslut om påförande av försummelseavgift.
  4. Pensionsanstalten skickar en faktura på försummelseavgiften, varefter du kan betala den.

För vem och på vilka villkor

Om du har försummat att inom utsatt tid teckna en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare, lagen om sjömanspensioner eller lagen om pension för lantbruksföretagare, påför Statskontoret en försummelseavgift på förslag av pensionsanstalten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatskontoret
Ansvarig för tjänstenStatskontoret
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 3.2.2021