suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Statskontoret

Statskontoret är ett branschövergripande serviceämbetsverk med circa 320 anställda. Statskontoret producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning och personaladministration, ansvarar för statens upplåning samt kassa- och skuldförvaltning och sköter statens bokföring och olycksfallsförsäkringar. Statskontoret beviljar också ersättningar för militär- och brottskador och förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten.

Kontaktuppgifter

E-post
registrator@statskontoret.fi

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13
00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245440-1

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702454401
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions
Telefon
Växel
+358 295502000 
(lna/msa)

Webbsida
Statskontorets webbplats
www.statskontoret.fi

Postadress
PB 14
00054 Statskontoret