suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statskontoret

Organisation

Statskontoret är ett branschövergripande serviceämbetsverk med circa 320 anställda. Statskontoret producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning och personaladministration, ansvarar för statens upplåning samt kassa- och skuldförvaltning och sköter statens bokföring och olycksfallsförsäkringar. Statskontoret beviljar också ersättningar för militär- och brottskador och förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler