suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om en avliden person inte har några arvingar och inte har upprättat ett testamente ärver staten hens egendom. Dödsbon som tillfaller staten sköts av Statskontoret.

Om en person som avlidit utan arvingar har upprättat ett testamente fördelas egendomen i enlighet med testamentet. Testamentet ska då delges Statskontoret.

Statskontoret får årligen kännedom om cirka 600 personer som avlidit utan att ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

  1. Personer vars närstående eller klient har avlidit och som inte vet vilka den avlidnas arvingar är eller om den avlidna har upprättat ett testamente. Exempel:

intressebevakare

socialarbetare

polisen

en granne eller avlägsen släkting till den avlidna personen

2. Personer vars närståendes egendom har tillfallit staten genom arv. Exempel på sådana närstående som avses här:

sambo

pojk- eller flickvän

avlägsen släkting, vän eller granne som haft en särskilt nära relation med den avlidna och exempelvis hjälpt den avlidna

3. Kommuner vars invånares egendom har tillfallit staten genom arv. Kommuner på vars område en fastighet som tillhört en person som avlidit utan arvingar är belägen.

4. Personer till vilka en person som avlidit utan arvingar har testamenterat egendom.

Servicen tillhandahålls av

Statskontoret

Ansvarig för tjänsten

Statskontoret
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 14.2.2022